Aktualisering - betyr å gjøre noe "nåværende" eller "nærværende".

Nærvær - er en nøkkel i psykoterapi og i selvutvikling, både for terapeut og klient.

Arbeid på seg selv og sine følelser kan handle om å "komme til seg selv".

 

 

Èn ting har jeg lært:

Å leve er å skape

Skapelse er bevegelse

Bevegelse kommer ut av ro

Ro har den som rommer

-indre bevegelse

 

 

 

Psykoterapi - Karakteranalyse - "Functional Analysis" Kroppspsykoterapi - "Authentic Movement"

Trening i sentrert nærvær - Selvutvikling - Undervisning - Veiledning

 

Psykolog

Stig A. Hjelland

Lodin Leppsgate 2b

5003 Bergen - Bryggen

Tlf.: 9246 1899